7 mei 2024: Meedoen aan het NK Veiligste Chauffeur 2024 kan tot en met 7 juli Volg TVM awards

Privacystatement 2024


Verantwoordelijke
Coöperatie TVM U.A. (Van Limburg Stirumstraat 250, 7901 AC te Hoogeveen), hierna: ‘TVM’ is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die samenhangen met de TVM Awards 2024. Dit houdt in dat TVM beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

TVM is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’) worden verwerkt.

Persoonsgegevens
TVM verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 Avg. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen geven over een identificeerbare en natuurlijke persoon.

NK Veiligste Chauffeur

In het kader van deelneming aan de TVM Awards 2024, onderdeel NK Veiligste Chauffeur worden door TVM de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Voornaam;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
Adresgegevens;
• Rijbewijs;
• Uitslagen online testen (incl. eventueel foto- en videomateriaal);
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

NK Veiligste Chauffeur Box

In het kader van deelneming aan de TVM Awards 2024, onderdeel NK Veiligste Chauffeur worden door TVM de volgende persoonsgegevens verwerkt wanneer de NK Veiligste Chauffeur Box door bedrijven wordt aangevraagd:
• Voornaam;
• Achternaam;
• E-mailadres;
• Functie binnen bedrijf;

• Bedrijfsnaam;
• Straatnaam en huisnummer bedrijf;
• Postcode bedrijf;

• Plaats bedrijf;
• KVK-nummer.

Ridder 2024

In het kader van deelneming aan de TVM Awards 2024, onderdeel Ridder 2024 worden door TVM de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Inzender Genomineerde
• Voornaam;
• Achternaam;
• E-mailadres.

Veilig Transport 2024

In het kader van deelneming aan de TVM Awards 2024, onderdeel Veilig Transport 2024 worden door TVM de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Inzender Genomineerde
• Voornaam;
• Achternaam;
• E-mailadres.

MVO 2024

In het kader van deelneming aan de TVM Awards 2024, onderdeel MVO 2024 worden door TVM de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Inzender Genomineerde
• Voornaam;
• Achternaam;
• E-mailadres.

Innovatie 2024

In het kader van deelneming aan de TVM Awards 2024, onderdeel Innovatie 2024 worden door TVM de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Inzender Genomineerde
• Voornaam;
• Achternaam;
• E-mailadres.

Duurzaamheid 2024

In het kader van deelneming aan de TVM Awards 2024, onderdeel Duurzaamheid 2024 worden door TVM de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Inzender Genomineerde
• Voornaam;
• Achternaam;
• E-mailadres.

NK Veiligste Chauffeur Junior

In het kader van deelneming aan de TVM Awards 2024, onderdeel NK Veiligste Chauffeur Junior worden door TVM de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Voornaam;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
Adresgegevens;
• Rijbewijs;
• Uitslagen online testen (incl. eventueel foto- en videomateriaal);
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

Doelen

TVM verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens in het kader van deelneming aan de TVM Awards 2024, onderdelen NK Veiligste Chauffeur, Ridder 2024, Veilig Transport 2024, MVO 2024, Innovatie 2024 en Duurzaamheid 2024 uitsluitend voor de volgende doeleinden:

NK Veiligste Chauffeur
• De aanmelding voor deelname aan het NK Veiligste Chauffeur;
• Het benaderen van de deelnemers voor het meedoen aan de online kennistest;
• Het deelnemen aan de online kennistest, inclusief (open) vragen;
• Het selecteren van de 30 beste deelnemers voor deelname aan de finales;
• Het selecteren van de winnaar van het NK Veiligste Chauffeur op de finaledag;
• De noodzakelijke uitvoering van het NK Veiligste Chauffeur (waaronder het bestellen van (entree)tickets en andere
administratieve doeleinden);
• Deelnemers op de hoogte houden van het NK Veiligste Chauffeur door middel van een nieuwsbrief;
• Deelnemers in de toekomst benaderen voor deelname aan toekomstige edities van het NK Veiligste chauffeur of vergelijkbare initiatieven;

Ridder 2024
• De nominatie voor deelname aan Ridder 2024;
• De noodzakelijke uitvoering van Ridder 2024 (waaronder het bestellen van (entree)tickets en andere administratieve doeleinden);
• Inzenders in de toekomst benaderen voor nominatie aan toekomstige edities van Ridder 2024 of vergelijkbare initiatieven.


Veilig Transport 2024
• De aanmelding voor deelname aan Veilig Transport 2024;
• De noodzakelijke uitvoering van Veilig Transport 2024 (waaronder het bestellen van (entree)tickets en andere administratieve
doeleinden);
• Inzenders in de toekomst benaderen voor deelname aan toekomstige edities van Veilig Transport of vergelijkbare initiatieven.

MVO 2024
• De aanmelding voor deelname aan MVO 2024;
• De noodzakelijke uitvoering van MVO 2024 (waaronder het bestellen van (entree)tickets en andere administratieve
doeleinden);
• Inzenders in de toekomst benaderen voor deelname aan toekomstige edities van MVO of vergelijkbare initiatieven.

Innovatie 2024
• De aanmelding voor deelname aan Innovatie 2024;
• De noodzakelijke uitvoering van Innovatie 2024 (waaronder het bestellen van (entree)tickets en andere administratieve
doeleinden);
• Inzenders in de toekomst benaderen voor deelname aan toekomstige edities van Innovatie of vergelijkbare initiatieven.

Duurzaamheid 2024
• De aanmelding voor deelname aan Duurzaamheid 2024;
• De noodzakelijke uitvoering van Duurzaamheid 2024 (waaronder het bestellen van (entree)tickets en andere administratieve
doeleinden);
• Inzenders in de toekomst benaderen voor deelname aan toekomstige edities van Duurzaamheid of vergelijkbare initiatieven.

NK Veiligste Chauffeur Junior
• De aanmelding voor deelname aan het NK Veiligste Chauffeur Junior;
• Het benaderen van de deelnemers voor het meedoen aan de online kennistest;
• Het deelnemen aan de online kennistest, inclusief open vraag;
• Het selecteren van de 4 beste deelnemers voor deelname aan de finales;
• Het selecteren van de winnaar van het NK Veiligste Chauffeur Junior op de finaledag;
• De noodzakelijke uitvoering van het NK Veiligste Chauffeur Junior (waaronder het bestellen van (entree)tickets en andere
administratieve doeleinden);
• Deelnemers op de hoogte houden van het NK Veiligste Chauffeur Junior door middel van een nieuwsbrief;
• Deelnemers in de toekomst benaderen voor deelname aan toekomstige edities van het NK Veiligste Chauffeur Junior of vergelijkbare initiatieven;

Grondslag van de verwerking

TVM kan op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang uw persoonsgegevens verwerken. Daarom vragen we in sommige gevallen expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Door u aan te melden voor deelname aan de TVM Awards 2024 geeft u aan het privacystatement te hebben ontvangen en te hebben gelezen. Bij de aanmelding heeft u toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierboven omschreven doelen. Het staat u vrij uw toestemming op ieder moment in te trekken. Daarvoor kunt u contact opnemen met TVM. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming van vóór de intrekking. De persoonsgegevens van het NK Veiligste Chauffeur 2024 en de genomineerden in het kader van de Ridder 2024, Veilig Transport 2024, MVO 2024, Innovatie 2024 en Duurzaamheid 2024 verwerken wij op grond van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn

TVM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De gegevens die worden verwerkt in het kader van deelname aan het NK Veiligste Chauffeur, Ridder 2024, Veilig Transport 2024, MVO 2024, Innovatie 2024 en Duurzaamheid 2024 worden, met uitzondering van uw naam en e-mailadres, na het evenement gewist of geanonimiseerd. Wij bewaren uw naam en e-mailadres tot maximaal 2 jaren na het evenement, zodat wij deelnemers in de toekomst kunnen benaderen voor nieuwe edities van TVM Awards of andere vergelijkbare initiatieven.

Ontvangers

Naast TVM zijn er andere ontvangers (verwerkers) van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden onder andere verstrekt aan partijen die zorgdragen voor de selectie van NK Veiligste Chauffeur, Ridder 2024, Veilig Transport 2024, MVO 2024, Innovatie 2024, Duurzaamheid 2024 en NK Veiligste Chauffeur Junior 2024. Uw gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Unie opgeslagen en verwerkt. TVM verkoopt uw gegevens niet aan derden voor marketingactiviteiten. Ook zorgt TVM voor een passende bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Beveiliging

TVM vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Daarom neemt TVM passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens verzameld en verwerkt in het kader van de TVM Awards 2024 te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

Privacyrechten en contact

Voor alle vragen en voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene (waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid) kunt u contact opnemen met TVM door een e-mail te sturen privacy@tvm.nl o.v.v. TVM Awards 2024. U ontvangt binnen vier weken schriftelijk een antwoord. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen en datum

Dit privacystatement kan door TVM op enig moment worden gewijzigd. Op de website van de TVM Awards kunt u steeds de meest actuele versie van het privacy statement vinden

De TVM Awards worden mede mogelijk gemaakt door