Veilig Verkeer Nederland is een van de zes partners van de TVM Awards. Hieronder stelt het bedrijf zich aan je voor.

Kun je kort even wat over het bedrijf vertellen?
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is opgericht in 1932 door verontruste burgers. Het is een vereniging bestaande uit vele duizenden vrijwilligers en een beroepsapparaat van ruim 80 medewerkers en is gevestigd in Amersfoort. De missie van VVN is kort en uitdagend: "Iedereen veilig over straat".

Hoe belangrijk is veiligheid voor jullie en waarom?
Het beïnvloeden en bevorderen van een verstandig, gezond en daardoor veilig verkeersgedrag is voor ons core business. Wij richten ons hierbij op kinderen en hun ouders, jongeren, bewoners en ouderen.

Hoe komt het aspect veiligheid terug in jullie bedrijfsvisie?
Onze visie is dat iedereen zo lang mogelijk veilig aan het verkeer moet kunnen deelnemen.

Waarom doet jullie onderneming mee aan de TVM Awards?
VVN biedt voor transportondernemingen een beloningssysteem dat zich richt op beroepsmatige weggebruikers genaamd Veilig Rijden.Nu

Wanneer is voor jullie deelname aan de TVM Awards succesvol?
Wanneer dit positieve verkeersveiligheidsproject helder het belang van een verantwoorde en daardoor veilige verkeersdeelname op de kaart zet door het aanbieden van hapklare brokken waar transportondernemingen a la minute op in kunnen stappen zoals de TVM Awards zelf en het VVN-beloningssysteem Veilig Rijden.Nu

Hoe onderscheiden jullie je ten opzichte andere partijen in de markt als het op veiligheid aankomt?
Veilig Verkeer Nederland is de enige organisatie die zich, als het gaat om het bevorderen van een veilig verkeersgedrag, op alle weggebruikers richt, met een speciaal accent op de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals jonge kinderen, jongeren en ouderen.

Hoe groot is de noodzaak om veilig rijgedrag te promoten?
Wanneer we zien dat er per jaar 613 doden vallen en ruim 21.000 ernstig gewonden en dat deze verschrikkelijke getallen ieder jaar hoger worden, dan is het goed mis en moeten we als samenleving alles op alles zetten om het tij te keren. Dit in samenwerking met al onze partners waaronder zowel bedrijven, gemeenten, stadsregio’s en provincies en last but not least het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2020-2030 met de ambitie om het aantal verkeersslachtoffers naar nul te brengen.