Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een van de zes partners van de TVM Awards. Hieronder stelt het bedrijf zich aan u voor.
 

Wat is TLN?

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met zo’n 5.000 leden en Pagina-inhoudwerkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa. De brancheverenging ondersteunt en verbindt ondernemers in de transport- en logistieksector en biedt haar leden een netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld. TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden: lokaal, regionaal, nationaal en Europees. TLN is gevestigd in Zoetermeer en bestaat 25 jaar.
 

Hoe belangrijk is veiligheid voor jullie en waarom?

Verkeersveiligheid staat bij TLN dan ook hoog op de agenda. Veiligheid op de weg is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de weggebruikers. Maar er zijn meer partijen van belang die bijdragen aan de veiligheid op de weg: overheden die zorgen voor goede en veilige infrastructuur, voor adequate regelgeving, verkeerssignalering en bebording. Ook spelen handhavers (politie) en hulpdiensten een rol. Het verkeer is toegankelijk voor iedereen. Dat vereist respect en veilig rijgedrag.
 

Hoe komt het aspect veiligheid terug in jullie bedrijfsvisie?

Veiligheid is afhankelijk van de samenwerking van alle deelnemers aan het verkeer. TLN vindt dat de sector ook verantwoordelijkheid moet nemen bij de verdere verbetering van de verkeersveiligheid. Veiligheid is onderdeel van een de leidende principes die TLN hanteert. Daarbij moet aandacht zijn voor mens, voertuig en infrastructuur.
 

TLN zet goede voornemens om in daden: met het project "veilig op weg" maken we jaarlijks duizenden scholieren duidelijk wat de impact en mogelijke gevaren van de grote afmetingen en de dode hoek van vrachtwagens zijn. We ondersteunen de campagne "rij-mono" en we informeren onze leden over ontwikkelingen ten aanzien van de verkeersveiligheid van het goederenvervoer over de weg. TLN neemt deel in afstemming met overheden en andere organisaties rond het thema verkeersveiligheid van het goederenvervoer over de weg. Zo hebben TLN en evofenedex in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Verbond van Verzekeraars een digitale flyer ontwikkeld voor bedrijven en hun vrachtwagenchauffeurs met tips over hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden. De flyer geeft tips voor het omgaan met de weersituaties code rood, oranje of geel.
 

Waarom doet jullie onderneming mee aan de TVM Awards?

TLN doet mee aan TVM Awards omdat we als organisatie geloven in het stimuleren van goed gedrag.
 

Wanneer is voor jullie deelname aan de TVM Awards succesvol?

De TVM Awards zijn succesvol op het moment dat ondernemers en chauffeurs in onze achterban met trots hun goede initiatieven laten zien en daarmee wellicht weer andere bedrijven kunnen inspireren.
 

Hoe onderscheiden jullie je ten opzichte andere partijen in de markt als het op veiligheid aankomt?

Onze leden zijn beroepsgoederenvervoerders. Ze zijn professionals in het verkeer. Dat legt een extra verplichting op het goede en veilige weggebruik. We realiseren ons als sector dat wij met grote voertuigen deelnemen aan het verkeer. En dat de impact van ongelukken groot kan zijn als er iets mis gaat. Daarom zetten wij de veiligheid hoog op de agenda van onze leden. Daarnaast willen wij ook begrip kweken bij andere weggebruikers. Iedereen zou eigenlijk ’s een keer moet meerijden in een vrachtwagen. Om te zien wat de impact is van het rijden in een groot voertuig.

 

Hoe groot is de noodzaak om veilig rijgedrag te promoten?

Professionals en niet-professionals, we zijn net mensen. En mensen maken fouten. Maar elk ongeval is er een teveel. Verkeer is dus een serieuze zaak waarbij je fouten zoveel mogelijk moet voorkomen. Promotie helpt mensen zich te realiseren dat een ongeluk in een klein hoekje kan liggen.