'Extra aandacht gewenst voor bewustwording veilig rijgedrag'

Advance Groep is een van de zes partners van de TVM Awards. Hieronder stelt het bedrijf zich aan u voor.

Kun je kort even wat over het bedrijf vertellen? 
 

Advance Groep ondersteunt organisaties bij complexe organisatieveranderingen of persoonlijke ontwikkelingen. Daar waar strategische veranderingen, personele- en/of managementvraagstukken daadwerkelijke performanceverandering vereisen, brengen wij een merkbare beweging teweeg. Altijd met respect voor de mens die de vooruitgaande beweging maakt.

Wij zijn puur betrokken en helpen u en uw organisatie de verbinding te maken tussen weten (know-how) en doen (show-how). Door het ontwerpen en ontwikkelen van organisatie- en mensgerichte maatwerkinterventies op het gebied van trainingen, coaching (on the job), opleidingen en assessments, creëren wij een veilige en betrouwbare omgeving. Alle mensen zijn immers uniek in hun gelijkenis met alle anderen. Dit is de toegang tot borging en vormt daarmee de basis van de gewenste resultaten. Als integrale dienstverlening ondersteunt Advance middels haar unieke software bedrijven met het opzetten en inrichten van een ‘eigen BedijfsAcademy’.

Advance Groep is voornamelijk werkzaam in de sectoren Transport & Logistiek en Rijn & Binnenvaart. Advance Groep bestaat 10 jaar en is gevestigd te Haaren (NB). 

 Hoe komt het aspect veiligheid terug in jullie bedrijfsvisie?

Advance Groep werkt naast het overdragen van wet- en regelgeving ook veel aan bewustwording inzake het thema Veiligheid. Advance heeft dan ook een ruim aanbod in veiligheidstrainingen en beschikt over professionals met deze expertise. Wij willen graag met onze interventies bijdragen aan een veilige werkomgeving en zullen ook ongevraagd advies geven aan onze klanten indien dit direct of versnellend kan werken. Al vanaf het begin is Advance Groep partner van TVM en organiseren ze samen trainingen gericht op schadepreventie.
 
Waarom doet jullie onderneming mee aan de TVM Awards?


Advance Groep is gevraagd door TVM om mee te doen vanwege haar haar ervaring in de sector en expertise betreffende het ontwikkelingen van opleidingen, trainingen met bijpassende interventies als oefeningen, examens, etc. Daarnaast doen we graag mee omdat we de doelen omarmen en het initiatief om jaarlijks op zoek te gaan naar de Veiligste Chauffeur past hier goed bij. Wij willen dit onderdeel dan ook graag objectief en uitdagend invullen, coördineren en uitvoeren (met derden).
 
Wanneer is voor jullie deelname aan de TVM Awards succesvol?

Wij zijn tevreden als de ‘wedstrijd’ eerlijk is verlopen en de winnaar een ambassadeur kan zijn voor de sector en de doelstellingen. 
 
Hoe onderscheiden jullie je ten opzichte andere partijen in de markt als het op veiligheid aankomt?


Wij voelen ons geen ‘standaard opleider’ en zijn zeker géén verkeersschool. Door onze maatwerk gerichte aanpak en kijkend naar de (schade) problematiek binnen het bedrijf ontwikkelen wij zelf programma’s en lesplannen, werkvormen en lesmateriaal. Ook onze integrale dienstverlening (Assessments – Opleiding – Advies - Software) is eveneens een unique selling point. Door deze (totale) aanpak onderscheiden wij ons van de vele aanbieders in deze sectoren.
 
Hoe groot is de noodzaak om veilig rijgedrag te promoten?

Bijzonder groot, helaas zijn er dagelijks nog veel schades. Daarnaast is er extra aandacht gewenst aan bewustwording, hierbij helpen vele praktijkvoorbeelden in relatie tot hun privé leven (veilig thuiskomen).