vrachtwagen
maandag 23 sep 2019

Kabinet zet in op verduurzaming transport

Transport en Logistiek Nederland concludeert na een analyse van de Prinsjesdagstukken dat er geen verrassingen zijn voor wat betreft verduurzaming van de transportsector. De begrotingen voor volgend jaar volgen de afspraken van de klimaatplannen.

In 2020 legt het kabinet subsidieregelingen voor elektrische vracht- en bestelauto’s vast in de wet, die uiterlijk in 2021 van kracht wordt. In 2025 zullen in ongeveer dertig tot veertig grotere steden middelgrote zero emission- zones zijn ingesteld voor goederenvervoer. Dat zijn uitstootvrije zones voor vracht- en bestelauto’s.

Beperkt
Elektrische vrachtauto’s zijn voorlopig nog beperkt verkrijgbaar en stukken duurder. Er is subsidie nodig om de komende jaren vraag en productie op gang te brengen en om het verschil in kosten tussen een voertuig dat op diesel of elektriciteit rijdt voor ondernemers te minimaliseren. De subsidie zal uiterlijk vanaf 2021 beschikbaar zijn en dekt dan 40 procent van de meerkosten van elektrische trucks ten opzichte van een gelijkwaardige dieselvariant.​​

Stapsgewijs
Verder bevestigen de Prinsjesdagstukken dat brandstofleveranciers op basis van de klimaatplannen verplicht zijn om de bijmenging van duurzame biobrandstoffen tussen nu en 2030 stapsgewijs te verhogen tot een aandeel van ongeveer 20 procent. Voor de langere afstanden zijn elektrische vrachtauto’s namelijk voorlopig nog niet te gebruiken, omdat ze regelmatig hun accu moeten opladen. Daarvoor zouden 'gewone' vrachtauto’s nog ingezet moeten worden, die rijden op duurzame brandstoffen voor vrachtauto’s, zoals hydrotreated vegetable oils (HVO) en bioLNG. TLN noemt deze brandstoffen GreenTruckFuel en heeft bepleit dergelijke schaarse brandstoffen vooral in te zetten in segmenten waar voorlopig nog geen andere mogelijkheden zijn voor CO2-reductie.